VoiceCowboys, handelsnaam van Stemmenbureau VC en gevestigd aan Lootsstraat 24H 1053NX Amsterdam (KvK-nummer: 67510043) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Lootsstraat 24H
1053NX Amsterdam
Telefoon: 020-2101214
Website: https://voicecowboys.nl

De heer Leusink is de Functionaris Gegevensbescherming van VoiceCowboys. Hij is te bereiken via dave[at]voicecowboys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VoiceCowboys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VoiceCowboys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VoiceCowboys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de voice-over boeking te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VoiceCowboys verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tracking cookies

VoiceCowboys gebruikt geen tracking cookies voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde marketing uitingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VoiceCowboys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support[at]voicecowboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VoiceCowboys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support[at]voicecowboys.nl.